HABERLER VE ETKİNLİKLER
2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİKLERİ GÜNCEL HİBE LİSTELERİ

Değerli paydaşlarımız;

 

YTÜ Avrupa Birliği Ofisi başarı grafiğini her geçen yıl yükselterek, üniversitemize Türkiye çapında çeşitli birincilikler getirmiştir. 2011-2012 akademik yılında Türkiye çapında Öğrenim Hareketliliği kapsamında en fazla öğrenci göndererek birinci olan Yıldız Teknik Üniversitesi, onu takip eden yıllarda da aynı kategoride ilk 3 kurum arasında yer almıştır. 2014-2015 akademik yılında ise, Türkiye’deki tüm Yükseköğretim kurumları arasında, Öğrenim Hareketliliği bütçe kaleminde en yüksek hibeyi almaya layık görülmüştür. Üniversitemizin bu başarıya ulaşmasında payı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. 

 

2014-2015 akademik yılında, ikili anlaşma bazında en çok öğrenim hareketliliği potansiyeline sahip ilk 6 bölümümüz şöyledir;


Makine Mühendisliği;         Potansiyel öğrenci sayısı 89 / hibe miktarı  216.000,00 €

Mimarlık Bölümü ;               Potansiyel öğrenci sayısı 72 / hibe miktarı  224.500,00 €

Matematik Mühendisliği ;  Potansiyel öğrenci sayısı 49  / hibe miktarı  148.500,00 €

İktisat ;                                   Potansiyel öğrenci sayısı 49  / hibe miktarı   97.500,00 €

İnşaat Mühendisliği ;          Potansiyel öğrenci sayısı 46  / hibe miktarı  152.000,00 €

Elektrik Mühendisliği ;        Potansiyel öğrenci sayısı 44  / hibe miktarı   95.000,00 €

 

ERASMUS YÜKSEK KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİKLERİ HİBE DAĞITIM SONUÇLARI EKTEDİR.

 

Aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumanızı rica ederiz.

 

* HİBELİ DURUMDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİMİZDEN ERASMUS HAKKINDAN VAZGEÇENLER OLMASI DURUMUNDA, HİBESİZ DURUMDA BEKLEYEN ÖĞRENCİLERE BAŞARI SIRASINA GÖRE HİBE AKTARIMI DEVAM EDECEKTİR. (Bu aktarım bölüm bazında yapılmaktadır.)

 


* ERASMUS Hakkından VAZGEÇEN HİBELİ/HİBESİZ ÖĞRENCİLER, AB OFİSİ Koordinatörlüğü'ne hitaben bir dilekçe yazmalıdır. Bu dilekçelerini Bölüm Erasmus Koordinatörlerine onaylatıp ıslak imzalı olacak şekilde AB Ofisine teslim etmelidirler.

 

* Türkiye genelinde tüm yükseköğretim kurumlarına aktarılan hibe tutarlarının, geçtiğimiz akademik yıla göre daha düşük olması ve her yıl düzenli olarak üniversitelere aktarılan ek bir hibenin bu akademik yılda aktarılmayacak olması sebebiyle, kurumumuza aktarılması taahhüt edilen hibe toplamının en etkin şekilde öğrencilerimize kullandırılabilmesi amacıyla, hibe almaya hak kazanan ancak bu haklarını kullanmak istemeyen öğrencilerimizin, haklarından vazgeçtiklerini bir dilekçe ile AB Ofisi’ne bildirilmesi hususunda duyarlı olmalarını rica ederiz.

 

* Öğrenim hareketliliği kapsamında aynı başarı puanına sahip adaylardan dil puanı yüksek olan öğrencilerin öncelik hakkı mevcuttur. Akademik ortalaması ve dil puanı eşit olup hibe almaya hak kazanamayan adayların hibe durumu ise, hibeli listeden vazgeçen adaylar olması halinde, AB Ofisi tarafından yeniden değerlendirilecektir.

 

 

NOT: Erasmus programına öğrenci olarak katılacak olan ARŞ.GÖREVLİLERİ izin işlemleri için AB OFİSİ ile iletişime geçmelidirler.

 

 

Erasmus Staj Hareketliliği;

 

 

 

2014-2015 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında üniversitemize Ulusal Ajans tarafından 10.000 € tahsis edilmiştir. Başvurunun çok olması ve hibe miktarının beklenilenden az olması nedeniyle AB Ofisi 15.600 € Kurumsal Destek sağlamıştır.  

 

Staja başlama tarihi geçerek hala evrak teslim etmemiş ve hiçbir güncelleme yapmamış olan öğrencilerimiz haklarından vazgeçmiş sayılmaktadırlar.

 

 

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GÜNCEL HİBE LİSTESİ 26.03.2015

2014-2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ GÜNCEL HİBE LİSTESİ 26.03.2015

 

 

BİLGİLERİNİZE,

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AVRUPA BİRLİĞİ OFİSİ