HABERLER VE ETKİNLİKLER
Erasmus+ Staj Faaliyeti-İngiltere vizesi hakkında

Erasmus+ Staj faaliyeti kapsamında İngiltere'ye gidecek öğrencilerin Tier 5 isimli vize türüne başvurmaları

 

gerekmektedir. Detaylar için; https:/plus.org.uk/tier-5-visa-how-to-apply-for-a-certificate-of-sponsorship

 

Tier 5 vizesine başvurmadan önce her adayın British Council'dan CoS numarası edinmesi gerekmektedir. 

 

British  Council CoS başvurularını Erasmus Koordinatörlükleri aracılığı ile kabul etmektedir. Bu nedenle staj 

 

yapacak olan öğrenci, aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak hazırladıktan sonra, her birini ayrı ayrı PDF olarak 

 

taramalı (örneğin pasaport sayfaları tek bir PDF, CoS formu tek bir PDF, LA tek bir PDF ..) ve AB Ofisine 

 

getirmelidir.  CoS numarası başvurudan sonra 4 hafta içinde ancak temin edilmektedir. Evraklarınızı bu 

 

süreyi göz önünde  bulundurarak hazırlayınız. 

 

1)    Certificate of Sponsorship (CoS) form  ; elektronik olarak doldurulmalıdır. 

 

2)    Geçerli pasaport; İngiltere'den ayrılınacak tarihten itibaren hala 6 ay geçerliliği olan. Tüm sayfalar (ön, 

 

 arka kapak ve boş sayfalar dahil olmak üzere) 

 

3)    Gönderen kurumdan (YTU-AB Ofisi) alınacak resmi yazı/mektup: İmzalı, mühürlü, tarih atılmış ve 

 

üniversitenin antetli kağıdına yazılmış olmalıdır. Bu yazının stajın başlangıç ve bitiş tarihini, öğrencinin 

 

aylık alacağı hibe miktarını ve hangi bölümde okuduğunu belirtmesi gereklidir. Formlar kısmında yer alan 

 

FR-847-Teyit Belgesi (Confirmation Form-Staj).docx  isimli teyit belgesi kullanılabilir. 

 

4)    Misafir olunacak kurumdan alınacak resmi yazı/mektup: İmzalı, mühürlü, tarih atılmış ve 

 

kurumun antetli kağıdına yazılmış olmalıdır. Bu yazının stajın başlangıç ve bitiş tarihini ve öğrencinin 

 

yapacağı işleri ana hatlarıyla belirtiyor olması gereklidir.

 

5)    Learning agreement for traineeship (LA) ; Eksiksiz  ve elektronik ortamda hazırlanmış, öğrenci, 

 

misafir olunacak kurum ve YTÜ tarafından imzalanmış, mühürlenmiş. 

 

6- Transkript (İngilizce)

 

 

Yukarıdaki belgelerin orjinal metni için tıklayınız