HABERLER VE ETKİNLİKLER
2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Dönüş Evrakları Hakkında 27.10.2016

2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Programından Yararlanmış Öğrencilerimizin Dikkatine, 

 

İlgili akademik yılda Erasmus+ Programından yararlanmış ancak herhangi bir sebepten ötürü AB Ofisine dönüş evraklarını teslim etmeyen öğrenciler için evrak teslimi adına uzatılmış son tarih 09.11.2016 çarşamba günü saat 16:30’dur.

 

İlgili yıla ait raporlama ve bütçe kapatması yapılacağından dolayı, bu tarihten sonra herhangi bir mazeret kabul edilmeyecek ve kesinlikle evrak teslimi yapılamayacaktır. Evraklarınızın Dönüş Denetim Formunda yazdığı şekilde eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

*Hibeli/hibesiz giden öğrenciler dönüş evraklarını belirtilen tarihe kadar AB Ofisine teslim etmemeleri halinde Ulusal Ajansa ve fakültelerine sorumluluklarını yerine getirmedikleri yönünde rapor edilecektir. Konuyla ilgili yaptırım, Ulusal Ajans ve fakülteleri tarafından uygulanacaktır. Ayrıca hibeli öğrencilerin hibelerinin tamamı iade talep edilecektir.

 

Not : Öğrenim süresi içerisinde 7 günün üzerinde öğrenim gördüğü yerden ayrılan öğrencilerimizin, bu sürelerin karşı kurumda resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde bu durumu belgeleyecek (ör: karşı kurumun akademik takvimi) olan belgeleri de dönüş evraklarıyla birlikte teslim etmesi gerekmektedir. Aksi durumda ilgili süre için hibe kesintisi yaşanacaktır.

 

Not : Karşı kurumdan almış olduğunuz transkriptte not sistemini gösteren kısım yoksa bu skalayı da temin etmeniz gerekmektedir.

 

Not : İntibak formlarınızın AB Ofisine ulaşıp ulaşmadığını telefon ederek öğrenebilirsiniz. 

 

 

 

Bilgilerinize sunarız.

Avrupa Birliği Ofisi