HABERLER VE ETKİNLİKLER
2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Kapanışı Hakkında (Güncelleme) 02.12.2016

Değerli Yararlanıcılar,

 

2015-2016 Akademik yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğunuz Erasmus+ öğrenim faaliyetine ilişkin süreç tüm öğrencilerimizin Avrupa Komisyonu’na raporlanması ile tamamlanmıştır. Bu süreç ile birlikte bütçemiz de gözden geçirilmiş olup, hibe dağıtım kriterlerimiz ekte yer alan kurul kararında belirtilen şekilde düzenlenmiştir.

 

 

Bu durumda, hibenizi alabilmek için  5-6-7 Aralık 2016 tarihleri arasında şahsen yada vekiliniz aracılığı ile (vekalet vermiş olduğunuz kişi resmi vekaletnamesi ile birlikte gelmelidir) AB Ofisine gelerek işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

 

 

Hibesiz ve hibeli-hibesiz öğrencilerin hazırlayacakları evraklar,1) 3 adet hibeli ‘’Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hibe Sözleşmesi’’ AB Ofisi tarafından düzenlenecektir.

 

2) 2 adet hibeli ‘’confirmation sheet’’ öğrenciler tarafından hazırlanacak. Sözleşme düzenlenmesi esnasında AB Ofisine teslim edilecektir. (belgeyi davet yazınıza göre değil, katılım sertifikanıza göre hazırlayınız)

 

3) Ziraat Bankası’nın İstanbul ili içerisindeki bir şubesinden açılmış olan şahsınıza ait Euro hesap cüzdanı fotokopisi. Dosya teslimi sırasında bu işlemi yaptıysanız yeniden yapmanıza gerek bulunmamaktadır.

 

 

Not: Belgelerin üzerine düzenlenme tarihi yazmayınız.

 

Not:  Ofisimiz Salı ve Perşembe günleri saat 13.00’a kadar öğrencilerimize hizmet vermemektedir.

 

Not:  Hibe ödemelerimiz 07 Aralık 2016 tarihinden itibaren başlayacaktır.

 

Not: Normal dönemini hibeli olarak tamamlayıp , 2/3 ects ders geçme yükümlülüğünü tamamlayamadığı için hibesinin ikinci taksitini alamamış öğrencilerimizin süreci sadece AB Ofisi tarafından devam ettirilecektir. Kendilerinin bir girişimde bulunmasına gerek yoktur.

 

Not: Staj hareketliliği ile ilgili süreç için, ilgili faaliyetten yararlanmış öğrencilere gönderilmiş e-postada belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Not: Bazı öğrencilerimizin Öğrenim Hibe Sözleşmelerinde ki tarihler, döndükten sonra aldıkları Katılım Sertifikalarındaki tarihlerden gün bazında daha kısa olduğundan dolayı sözleşmelerinin yenilenmesi gerekmektedir. Sözleşmelerinin yenilenmesi gereken öğrencilere ileri ki günlerde yeniden ilan yapılacaktır.

 

 

2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Üst Kurul Kararı

 

 

Bilgilerinize sunarız,

YTÜ AB Ofisi

 

 

 

 

 

 

(30.11.2016 tarihli duyurumuz)

2015-2016 Akademik Yılında Erasmus+ Programından Yararlanmış Öğrenicilerimizin Dikkatine, Hibenin etkin kullanımı adına hibe dağıtım kriterlerimiz güncellenmiştir.  Bu kriterlere göre alınan Üst Kurul kararının onaylı halini birkaç gün içerisinde web sayfamızda sizlerle paylaşacağız.

 

Tüm öğrencilerimizin Avrupa Komisyonu’na raporlanma süreci tamamlanmıştır. Sizlere komisyonun otomasyon sistemi tarafından çevrimiçi bir anket gönderilecektir. Bu anketin tamamlanması zorunludur. Doğru şekilde doldurulması üniversitemiz ve ülkemizin başarı puanı açısından önemlidir.

 

Bu süreç sonunda birçok öğrencimiz ile ‘’Öğrenim/Staj Hareketliliği Hibe Sözleşmelerimizi’’ güncellememiz gerekmektedir. İleri ki günlerde konu hakkında daha detaylı bir bildirimler web sayfamızda ve mail ortamında yapılacaktır. Haklarınızı kullanabilmeniz açısından süreci yakından takip etmenizi önemle tavsiye ederiz. 

 

İntibak formları tamamlanmamış öğrencilerimizin süreçlerini dikkatli bir şekilde takip etmesi ve formların AB Ofisine ulaşmasını sağlamaları gerekmektedir.

 

 

 

 

İlgili üst kurul kararının taslak halini aşağıda bulabilirsiniz;

 

 

2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Nihai Hibe Dağıtımına ilişkin kararlar:

 

1) Hibeli olarak Öğrenim Hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere, faaliyet sonunda karşı kurumdan almış oldukları ve AB Ofisine teslim etmiş oldukları transkriptlere göre en az 1 dersten başarılı olmaları durumunda hibelerinin ikinci taksiti olarak, gerçekleştirdikleri faaliyet süresine göre toplam hak ettiği hibesinin yaklaşık %20’sine tekabül eden miktarın tamamının ödenmesine,

 

2) Hibeli olarak Öğrenim Hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere, faaliyet sonunda karşı kurumdan almış oldukları ve AB Ofisine teslim etmiş oldukları transkriptlere göre hiçbir dersten başarılı olamayanların gerçekleştirdikleri faaliyet süresine göre hak ettikleri hibenin %80’ine karşılık gelen kısmın kendilerinde bırakılması şartıyla, geri kalan %20 hibesinin ödenmemesine ve ilk taksitle birlikte ödenmiş olması halinde iadesinin istenmesine,

 

3) Bir dönem hibeli bir dönem hibesiz şekilde faaliyetini gerçekleştiren öğrencilerimizin, öğrenim gördükleri toplam sürenin %80’ine karşılık gelecek kısmının kendilerine ödenmesine,

 

4) Hibesiz olarak Öğrenim Hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere, faaliyet sonunda karşı kurumdan almış oldukları ve AB Ofisine teslim etmiş oldukları transkriptlere göre en az 1 dersten başarılı olmaları durumunda Erasmus Programından 1 dönem yararlanmış öğrencilere 90 günlük, 2 dönem yararlanmış öğrencilere ise 150 günlük hibe ödenmesine,

 

5) Hibesiz olarak Öğrenim Hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere faaliyet sonunda karşı kurumdan almış oldukları ve AB Ofisine teslim etmiş oldukları transkriplere göre hiçbir dersten başarılı olamayanların ise sıfır hibeli olarak Erasmus Programını tamamlamış olmalarına,

 

6) Hibesiz olarak Staj Hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere, faaliyet sonunda karşı kurumdan almış oldukları ve AB Ofisine teslim etmiş oldukları sertifikalarında başarılı olmaları durumunda maksimum 90 gün olmak koşulu ile gerçekleştirdikleri faaliyet süresi boyunca hibelendirilmesine,

 

7) Hibesiz olarak Staj Hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere, faaliyet sonunda karşı kurumdan almış oldukları ve AB Ofisine teslim etmiş oldukları sertifikalarında başarılı olmamaları durumunda, gerçekleştirdikleri faaliyet süresi için hibe verilmemesine,

 

8) Hibeli veya hibesiz Staj hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere, faaliyet sonunda AB ofisi tarafından belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemeleri ve Erasmus+ kuralları dışında hareket etmeleri durumunda, gerçekleştirdikleri faaliyet süresi için hibe verilmemesine, %80 ilk taksit ile birlikte ödenmiş ise iadesine,               

 

karar verilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

YTÜ Avrupa Birliği Ofisi