HABERLER VE ETKİNLİKLER
2018-2019 Erasmus Öğrenim ve Staj Faaliyeti Nihai Puanlar 02.03.2018

-

Değerli öğrencilerimiz,

 

Listelerde, teknik problemlerden kaynaklanan hatalar tespit edilmiş olup, listeler tekrar gözden geçirilerek nihai hali ilan edilmiştir.

 

 

1. Başvuru kılavuzunda belirtildiği şekilde 11.12.2016, 17.12.2017 ve 22.01.2016 tarihli ÖSYM Denklik Tablosunda yer alan program ülkeleri dillerine ait sınavlar haricinde bir sınav bilgisi ekleyen öğrenciler, geçersiz sınav bilgisi eklemiş olduklarından başvuruları reddedilmiş olup, ilgili öğrenciler süreçlerine devam edemeyeceklerdir.

 

2. Birden fazla faaliyet türü için başvuruda bulunmuş olan öğrencilerin, faaliyet türlerine ilişkin başvuru durumları dikkate alınacaktır. Örneğin; hem staj hem öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunmuş bir öğrencinin, öğrenim hareketliliği başvurusunun durumu “İşlemde”; ancak staj hareketliliği başvurusunun durumu “Online Kayıtlı” ise, ilgili öğrencinin Staj başvurusu reddedilecektir.

 

3. Başvuru kılavuzunda belirtildiği üzere değerlendirmeler yapılmış olup, geçen yıllarda gerçekleştirilen hibeli veya hibesiz her faaliyet için öğrencinin toplam puanından -10’ar puan düşülmüştür. Örneğin 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında gerçekleştirilen iki faaliyet (staj veya öğrenim fark etmez) -20 puan düşülmüştür. Ayrıca, iki faaliyete birden başvuran adaylardan da tercih ettikleri, eğer belirtilen tarih aralığında tercih bildirmişlerse staj faaliyetinden -10 puan düşülmüştür.

Örneğin; daha önce bir kez Erasmus faaliyetine katılmış bir öğrencinin, bu yıl için tek bir faaliyete başvurmuş olması durumunda, başvurduğu faaliyeti için nihai puanından -10 puan düşülmüştür.

Daha önce bir kez Erasmus faaliyetine katılmış bir öğrencinin bu yıl için iki faaliyet türüne de başvurusu olması durumunda, başvurduğu faaliyetlerinden biri için -10, diğeri için -20 puan kesilmiştir.

 

 

 

 

2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+  Öğrenim Hareketliliği Başarı Puanları

 

 

2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başarı Puanları-22.03.2018