HABERLER VE ETKİNLİKLER
2018-2019 Staj faaliyeti hak kazanan öğrencilerin dikkatine

Sevgili Öğrenciler,

Ocak ayı içerisinde Erasmus+ Staj faaliyeti için ön başvuru yapmış tüm öğrencilere ön başvuru sırasında kullanmış oldukları e-mail adresleri üzerinden süreçle ilgili bilgi verilmiştir. Ancak o tarihten itibaren bu bilgilendirmede yer alan birçok bilgiye rağmen tarafımıza sorular iletilmektedir. Bu nedenle tekrar bir hatırlatma ve bilgilendirme yapma ihtiyacı duyduk.

Şu an http://www.eu.yildiz.edu.tr/haberler/2018-2019-Erasmus-%C3%96%C4%9Frenim-ve-Staj-Faaliyeti-Nihai-Puanlar-02.03.2018/350 linkinde yayınlanmakta olan Staj listesinde adı yer alan adayların Süreç Takviminde belirtilen tarihlerde Staj Kabul Mektubu veya staj periyot tercihi ile ilgili dilekçelerini Erasmus+ Program Birimine şahsen veya bir tanıdık aracılığı teslim etmelidirler.

Süreç Takviminde göreceğiniz üzere staj faaliyeti iki periyot olarak dizayn edilmiştir.

I. periyot 01.06.2018 ile 28.02.2019 tarihleri

II. periyot ise 01.01.2019 ile 30.09.2019 tarihleri arasında kalan süredir.

Staj yapmak istediğiniz tarih aralığının ilk günü hangi periyotta kalıyorsa o periyoda göre süreci takip etmelisiniz.

I. periyotta staj yapmak isteyen öğrenciler staj yapmak istedikleri kurumlardan uygun bir kabul mektubu temin ederek (orijinal ıslak imzalı olmasına gerek yok), Bölüm Erasmus Koordinatörüne staj içeriğini onaylatmalı ve daha sonra 2-6 Nisan 2018 tarihleri arasında Staj Kabul Mektubunu Erasmus+ Program Birimine şahsen veya bir tanıdık aracılığı teslim etmelidirler. Bölümünüzdeki bir Erasmus koordinatörünün kabul mektubunuz üzerine “Uygundur” yazıp, ad-soyad, imza ve tarih eklemesi yeterlidir. Erasmus Bölüm Koordinatörleri listesi için tıklayınız.

II. periyotta staj yapmak isteyen öğrenciler ikinci periyotta staj yapmak istediklerini belirttikleri bir dilekçeyi 2-6 Nisan 2018 tarihleri arasında Erasmus+ Program Birimine şahsen veya bir tanıdık aracılığı ile teslim etmelidirler. Daha sonra ise 5-9 Kasım 2018 tarihleri arasında Staj Kabul Mektubunu Erasmus+ Program Birimine şahsen veya bir tanıdık aracılığı teslim etmelidirler. Bölümünüzdeki bir Erasmus koordinatörünün kabul mektubunuz üzerine “Uygundur” yazıp, ad-soyad, imza ve tarih eklemesi yeterlidir. Erasmus Bölüm Koordinatörleri listesi için tıklayınız. II. Periyotta staj yapmak istediğini belirten dilekçeyi 2-6 Nisan 2018 tarihleri arasında Erasmus ofisine vermemiş öğrencilerden 5-9 Kasım 2018 tarihleri arasında Kabul mektubu alınmayacaktır.

Kabul mektubu teslim etmiş öğrenciler, sadece bir kez değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişiklik ülke, kurum veya tarih değişikliği olabilir. Ancak tarih değişikliği hangi periyot için hak kazanıldıysa o periyot içinde yapılabilir, diğer periyota geçilemez. Kurum ve ülke değişiklikleri bölüm Erasmus koordinatörlerine onaylatıldıktan sonra Erasmus ofisine bildirilmelidir. Her türlü değişiklik için yeni kabul mektubu alınmalıdır.  

NOT: Kabul mektubu veya dilekçe vermeyen öğrencilerin başvurularından vazgeçtikleri kabul edilir.

Kabul mektuplarınız aşağıdaki kriterleri taşımalıdır:

1)    Staj yapılabilecek ülkeler: Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

2)    Staj yapılabilecek kurumlar: özel veya kamuda yer alan küçük, orta veya büyük ölçekli, mevcut öğrenim programında mesleki faaliyetler sürdüren işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, sosyal girişimler, ticaret odaları, ticaret birlikleri.  Avrupa Birliği Kurumları ve AB ajansları, AB programlarını yürüten (Ulusal Ajans vb.) ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar, staj hareketliliği için uygun değildir. Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir.

3)    Kabul Mektubu Fiziki Yeterlilikler; Kabul mektubu mutlaka antetli kağıda yazılmış olmalıdır. (kurum logosu ve iletişim adresleri yer almalıdır.) Staj yapacak olan öğrencinin adı-soyadı ve staj başlangıç-bitiş tarihleri (gün-ay-yıl) açıkça belirtilmelidir. Stajınızın konusu ve staj boyunca yapmanız beklenen görev ve sorumluluklarınızdan kısaca bahsedilmelidir (daha sonra LA da daha detaylı bir şekilde açıklanacaktır.) Stajınız boyunca size danışmanlık yapacak olan Mentor un adı-soyadı ve iletişim bilgileri olmalıdır ve mektup bu kişi tarafından imzalanmalıdır. Kurum kaşe ve mührü ile imza tarihi de mutlaka mektup üzerinde belirtilmelidir. 

4)    Tarihlerin ve sürenin doğruluğu; Staj hareketliliği faaliyet süresi 60 gün ile 360 gün arasında bir süredir. Ancak her öğrenci her öğrenim kademesinde (ön lisans, lisans, yükseklisans ve doktora) en fazla 12 ay faaliyet gerçekleştirebileceğinden (hibeli veya hibesiz) daha önce aynı kademede yapılan faaliyet var ise öğrencinin bu sürenin toplam süreden çıkartılması ile elde edilen süre kadar hakkı olur. Örneğin, lisans 2. Sınıfta 150 gün öğrenim faaliyetinden yararlanmış bir öğrencinin yeni faaliyet başvurusu için 360-150=210 gün hakkı olur. Bu durumda kalan süre 60 günden az ise staj faaliyeti gerçekleştirilemez. Hangi periyot için başvuru yapılıyorsa başlangıç tarihinin o periyot içinde olması yeterlidir.

5)    Staj içeriği; “Staj”, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmek üzere gittiği başka bir program ülkesindeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak/desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları, bilimsel araştırmalar/projeler, araştırma ödevleri, analiz çalışmaları staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez, gönüllü olarak ta staj yapılabilir. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Örneğin, mühendislik okuyan bir öğrenci turizm sektöründe staj yapamaz.

 

Hibeler başarı puanına göre en yüksekten aşağıya doğru ve lisans, lisansüstü ayrı olarak dağıtılacaktır. En fazla üç ay hibe verilecektir.  Her yıl Ağustos, Eylül ayı gibi hibeler belli olup, Ekim Kasım gibi ancak kurumumuza iletilmektedir. Bu nedenle şimdiden her bölümde kaç kişinin hibe alacağı belli değildir. Ayrıca bu aylarda staja başlamak isteyen öğrencilerin bu durumu dikkate alarak planlamalarını yapmaları tavsiye edilmektedir.  Hibe alamayan öğrencilere, daha sonra hibe durumu gözden geçirilerek hibe çıkabilir. Böyle bir durumda öğrenciye Erasmus Ofisi tarafından bilgi verilecektir.

Kabul mektubunu Erasmus ofisine vererek faaliyeti gerçekleştirmeye hak kazanan öğrencilerin faaliyet başlangıç tarihlerini göz önünde bulundurarak, başlangıç tarihlerine en az 20 gün kala Erasmus ofisi web sayfasında yer alan hazırlanması gereken evrakları eksiksiz bir şekilde Erasmus ofisine teslim etmelidirler. Ancak bundan sonra hibe işlemleri başlamaktadır.