HABERLER VE ETKİNLİKLER
2017-2018 Akademik Yılı Hibe Dağıtım Kararları 12.01.2019

Yıldız Teknik Üniversitesi Erasmus+ Programı Üst Kurulu tarafından onaylanmış hibe dağıtım kurallarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

Konu : 2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri Nihai Hibe Dağıtımına İlişkin Kararlar:

 

1. Hibeli olarak Öğrenim Hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere, faaliyet sonunda karşı kurumdan almış oldukları ve Erasmus+ Programı Birimine teslim etmiş oldukları transkriptlere göre en az 1 dersten başarılı olmaları durumunda hibelerinin ikinci taksiti olarak, gerçekleştirdikleri faaliyet süresine göre toplam hak ettiği hibesinin yaklaşık %20’sine tekabül eden miktarın tamamının ödenmesine,

 

2. Hibeli olarak Öğrenim Hareketliliği gerçekleştiren öğrencilerden, faaliyet sonunda karşı kurumdan aldıkları ve Erasmus+ Programı Birimine teslim etmiş oldukları transkriptlere göre hiçbir dersten başarılı olamayanların, öğrenim gördükleri toplam sürenin (dönüşleri sonrasında Erasmus+ Programı Birimi tarafından hesaplanan nihai faaliyet süresi) hak ettikleri hibenin %80’ine karşılık gelen kısmın kendilerinde bırakılması şartıyla, geri kalan %20 hibesinin ödenmemesine ve ilk taksitle birlikte ödenmiş olması halinde öğrenciden iadesinin istenmesine,

 

3. Bir dönem hibeli bir dönem hibesiz şekilde faaliyetini gerçekleştiren öğrencilerin, faaliyet sonunda karşı kurumdan almış oldukları ve Erasmus+ Programı Birimine teslim etmiş oldukları transkriptlere göre en az 1 dersten başarılı olmaları durumunda öğrenim gördükleri toplam sürenin (dönüşleri sonrasında Erasmus+ Programı Birimi tarafından hesaplanan nihai faaliyet süresi)  %80’ine karşılık gelecek kısmının kendilerine ödenmesine, hiçbir dersten başarılı olamamaları durumunda toplam sürenin %50'sine karşılık gelecek kısmının kendilerine ödenmesine,

 

4. Hibesiz olarak Öğrenim Hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere, faaliyet sonunda karşı kurumdan almış oldukları ve Erasmus+ Programı Birimine teslim etmiş oldukları transkriptlere göre en az 1 dersten başarılı olmaları durumunda Erasmus+ Programından 1 dönem yararlanmış öğrencilere 90 günlük, 2 dönem yararlanmış öğrencilere ise 150 günlük hibe ödenmesine,

 

5. Hibesiz olarak Öğrenim Hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere faaliyet sonunda karşı kurumdan almış oldukları ve Erasmus+ Programı Birimine teslim etmiş oldukları transkriptlere göre hiçbir dersten başarılı olamayanların sıfır hibeli olarak Erasmus+ Programını tamamlamış olmalarına,

 

6. Hibeli, hibesiz yada kısmi olarak Staj Hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere, faaliyet sonunda karşı kurumdan almış oldukları ve Erasmus+ Programı Birimine teslim etmiş oldukları sertifikalarında başarılı olmaları durumunda en fazla 90 güne kadar hibelerinin tamamının ödenmesine,

 

7. Öğrenim ya da Staj Hareketliliklerinden yararlanmış ancak Erasmus+ Programı Birimine teslim edilmesi zorunlu olan evraklarını teslim etmeyen öğrencilerin hibelerinin tamamının iadesinin istenmesine,

 

karar verilmiştir.

 

 

Not 1: Erasmus sürecini kısmı hibeli ya da hibesiz tamamlayıp yukarıda ki kurallara göre hibe hakkı elde eden öğrencilerin 18 Ocak 2019 Cuma günü saat 16:00'a kadar Erasmus+ Programı Birimine gelip gerekli evraklarını tamamlamaları gerekmektedir. Bizzat gelemeyecekseniz noterden vekil tayin tayin edebilirsiniz.

 

Not 2 : Not 1'de belirtilen kişiler dışında Erasmus+ Programı rutin kuralları gereği hibe sözleşmelerinin yenilenmesi gereken öğrencilere ofisimiz e-posta yoluyla ayrıyetten ulaşacaktır.

 

Not 3 : Ödeme işlemleri evrak teslimlerinin tamamlanması sonrasında başlayacaktır. Ödemelerin tamamlanması için öngörülen süre 30 Ocak 2019'dur.

 

Not 4  : Ofisimize ait çalışma saatlerine web sayfamızın iletişim kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Not 5 : Hibe hesaplamaları ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Hibesiz ve Kısmı Hibeli olup da , Hibe hakkı elde eden öğrenciler içi ofisimize teslim edilmesi gereken belgeler;

 

1) Karşı kurumdan almış olduğunuz katılım sertifikasının örneği,

 

2) İstanbul il sınırları içerisinde adınıza açılmış Ziraat Bankası Euro Hesap Cüzdan Fotokopisi (Dvautpaşa Kampüsü Teknopark'ta Ziraat Bankası Şubesi bulunmaktadır)

 

3) Karşı kurumdan almış olduğunuz katılım sertifikasındaki tarihlere göre hazırlayacağınız 2 adet Confirmation Form (Teyit Belgesi)

 

Not : Normal süresini hibeli geçirmiş olan öğrencilerimizin herhangi bir belge yenilemesi gerekmemektedir. Gerekli durumlarda Erasmus Ofisi sizinle iletişime geçecektir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Erasmus+ Programı Birimi