HABERLER VE ETKİNLİKLER
Covid-19 Salgın Süreci Erasmus+ Programı Ders Kaydı, Hibe Ödemesi ve Diğer Konular Hakkında Bilgilendirmeler

Covid-19 Salgın Süreci Erasmus+ Programı Bilgilendirme,

 

1)Akademik süreç ile ilgili bilgilendirmeler;

a) Erasmus+ Programını yarıda kesip ülkemize dönen öğrencilerimizden, öğrenimine YTÜ’de devam etmek isteyenlerin bölüm/fakülteleriyle iletişime geçmeleri gerekmektedir. Bu süreçte bahar dönemine ait intibak evraklarını iptal ettirip, YTÜ’de bahar dönemi ders seçim işlemlerini bölüm/fakültelerinin yönlendireceği şekilde yapmaları gerekmektedir.

b)   Türkiye’ye yeni dönüş yapmış ve karantina süresinde olan öğrencilerimizin yine bahar dönemlerini YTÜ’de tamamlamak istemeleri durumunda, karantina sürelerinin dolmasını beklemeden bölüm ve fakültelerinle iletişime geçerek ders kayıt işlemlerini uzaktan yapabilirler.

c)   Dersler online olarak yürütülse dahi YTÜ’de ve Erasmus+ Programı kapsamında yurt dışında öğrenim görülen kurumda aynı anda derslere devam edilemez. Öğrencilerimizin bu süreçte öğrenimlerine devam edecekleri kurumu belirlemeleri gerekmektedir.

d)   Öğrenimine Erasmus+ Programı kapsamında yurt dışındaki kurumlarda online yada örgün olarak devam edecek öğrencilerimizin, dönem tamamlandıktan YTÜ’de ders intibaklarının yapılabilmesi için karşı kurumdan muhakkak transkript almaları gerekmektedir.

e)  Öğrenim süreçlerine YTÜ’de devam edecek öğrencilerimizin bu kararlarını misafir olarak bulundukları kuruma iletmeleri gerekmektedir.

Ders kayıtlarıyla ilgili nihai bilgi için bölüm/ fakülteleriniz ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

İletişim kanalları için bölüm web sayfanızı ziyaret ediniz.

 

2) Hibe ile ilgili bilgilendirmeler;

a)  Covid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye dönen ve öğrenimlerine YTÜ’de devam edecek öğrencilerimizin durumları mücbir sebep sayılıp, hibe hesaplamaları misafir kurumdan temin edilecek Katılım Sertifikası ve pasaport giriş-çıkış (e-devlet üzerinden temin edilebilir) tarihlerine göre yeniden hesaplanacaktır. Bu sertifika imzalı ve mühürlü olması şartıyla e-posta yoluyla temin edilebilir.

b)   Karşı kurumun öğrenime ara vermesi sebebiyle Türkiye’ye dönen ve öğrenimin yeniden başlamasıyla yurt dışına çıkmayı planlayan öğrencilerimizin, Türkiye’de bulundukları en fazla 30 güne kadar süreyle hibelerinde kesinti yapılmaması öngürülmektedir. Örneğin; Covid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye dönen ve 40 gün sonra Erasmus+ Programı kapsamında yurt dışındaki kuruma öğrenimine devam etmek için giden bir öğrencinin hibesinde 10 günlük bir kesinti yapılması öngürülmektedir. Karşı kurumun yaptığı/yapacağı bilgilendirmeleri kayıt altına almanızda fayda bulunmaktadır.

c)  Salgının sona ermesiyle birlikte misafir oldukları kurumlarda öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin yurt dışına çıkmadan önce süreçlerini değerlendirmek için ofisimizle iletişime geçmeleri gerekmektedir. Ofisimizle iletişime geçmeden yurt dışına çıkılmaması önem arz etmektedir.

 

3) Erasmus+ Programına seçilmiş ancak COVID-19 nedeniyle hareketliğini iptal etmiş veya ötelemiş öğrencilerin bu iptal veya ötelemeden kaynaklı aşağıdaki harcamalarının bütçemizin el vermesi halinde ödenmesi planlanmaktadır,

a) Erasmus+ Programına başlamış ve yurt dışına çıkmış öğrenciler için;

       a.1) Covid salgını sebebiyle Türkiye’ye acil dönüş yapmış öğrencilerin uçak biletleri,

       a.2) Öğrenci öğrenimine yurt dışına devam etmeyecek ise, Covid-19 salgını sonrasını kapsayacak şekilde iadesi yapılmayan yatırdıkları yurt/kira ödemesi.

b) Erasmus+ Programına başlamamış ve yurt dışına çıkmamış öğrenciler için;

       b.1) Öğrencilerin yatırdıkları yurt/kira, vize ve sigorta harcamalarının tamamı yada bir kısmı, yada bazıları.

Evrak yükleme işlemleri www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr üzerinden yapılcaktır. Evrak yükleme ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Bütçemizin el vermesi halinde yukarıda belirtilen durumlar için, yapılan tüm masrafın iadesi şeklinde değil, iptal sonrası uğranılan zararın tazmini şeklinde ödeme yapılması planlanmaktadır. Harcamaların belgelendirilmesi ve Erasmus+ Programı ile ilişkilendirilmesi şarttır.

 

4) Erasmus+ Programı haklarının aktarımı mümkün mü?

2019-2020 Akademik yılı bahar döneminde Covid-19 salgını sebebiyle kullanılamayan hakların bir sonraki proje dönemine (2020-2021 Akademik Yılı Projesine) aktarılması mümkün değildir. Ancak 2019-2020 Akademik yılı bütçesinde uzatma durumu söz konusu olursa bu süreç işletilebilecektir.

2019-2020 akademik yılında Covid-19 salgını sebebiyle kullanılamayan hakların aktarılıp aktarılamayacağı hususu henüz belli değildir.

 

Olası yeni karar yada güncellemelerde bilgilendirmelerimiz devam edecektir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Erasmus+ Programı Birimi