HABERLER VE ETKİNLİKLER
2021-2022 Akademik Yılı Öğrenim ve Staj Hareketliliği Gerçekleştirecek Öğrencilerimizin Dikkatine!

Değerli öğrencilerimiz,

 

2021- Yılı Bütçe Dönemi 2021-2022 akademik yılı öğrenim ve staj hareketlilikleri için üniversitemize Ulusal Ajans tarafından hibe tahsisi henüz yapılmamıştır. Bu nedenle faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerimizin 01 Eylül 2021 tarihinden önce yurtdışına çıkış yapmaları ve faaliyetlerine başlamaları önerilmemektedir. Yine de, 01 Eylül 2021 tarihinden önce yurtdışına çıkacak öğrenciler için, hibe tahsisine dair yaşanabilecek tüm olumsuz durumlarda (hibe hakkı elde edememe, hibe sözleşmelerinde vekalet durumları vb.) sorumluluğun tamamen öğrencilerin kendilerine ait olduğunun bilinmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

Erasmus+ Programının resmi olarak başlayabilmesi için öğrencinin yurtdışına çıkış yapmadan önce ofisimiz tarafından istenen tüm zorunlu gidiş evraklarını otomasyon sistemine yüklemeleri ve hibe sözleşmelerini (öğrenci hibeli olsun ya da olmasın) ıslak şekilde imzalamaları gerekmektedir. Ancak, sözleşme işlemlerinin  2021-2027 proje dönemine geçiş süreci nedeniyle en erken Eylül ayı ortalarında başlatılacağı öngörülmektedir. Bu süre, hibe miktarlarının Ulusal Ajans tarafından ilan edileceği tarihe göre değişiklik gösterebilir.

Sözleşmelerde ıslak imza şartı aranmakta olduğu için aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak sözleşme ıslak imzalı şekilde ofisimize ulaştırılabilir:

 1. Öğrenci şahsen ofise gelebilir.

 2. Noterden alınmış ve Erasmus işlemleri için imza yetkisi veren bir vekaletname ile vekil ofise gelebilir. Bu vekaletin Erasmus otomasyon sistemine de yüklenmiş olması gerekmektedir.

 3. Öğrenciye e-posta ile gönderilecek sözleşme öğrenci tarafından ıslak imzalı olacak şekilde imzalanarak posta (kargo) yoluyla ofisimize ulaştırılabilir.

Dosya teslimi tamamen online yapılmaktadır. Belgeler ofise getirilmemelidir. Gidiş için teslim edilmesi zorunlu belgelerin nasıl hazırlanacağına dair bilgilendirme için birimimiz web sayfasında yer alan Giden Öğrenci>Formlar>Giden Öğrenci Denetim Formu-Gidiş ve yine birimimiz web sayfasında yer alan Giden Öğrenci>Online Dosya Teslim Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Süreçler 2021 Bütçe Dönemi 2021-2022 Akademik yılı KA-131 Öğrenim ve Staj Öğrencileri için geçerlidir.

“Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek  maddi veya manevi kayıplardan Türkiye Ulusal Ajansı ve Yıldız Teknik Üniversitesi sorumlu tutulamaz.”

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitelere yapılacak yeni bilgilendirmeler sizlerle paylaşılmaya devam edilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Erasmus+ Program Birimi