17-18 KA 103 Staj Kabul Mektubu Açıklamalar

Erasmus+ Staj faaliyeti için staj yapılacak olan kurumdan aşağıdaki kriterleri taşıyan bir kabul mektubu edinilmelidir.

 

Erasmus+ kuralları gereği “Öğrencinin gönderileceği staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine

 

katılmak üzere seçilemez.”

 

Staj Faaliyeti Süreç Rehberinde, Staj faaliyeti için belirtilen kurallar göz önünde bulundurularak öğrenciler tarafından temin edilen Kabul Mektupları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmek üzere

Erasmus+ Staj Komisyonlarına öğrenciler tarafından onaylatılmalıdır. Daha sonra üzerinde "Uygundur" yazan ve komisyon üyelerinden en az birinin ıslak imzası bulunan kabul mektupları takvimde belirtilen tarihlerde (Bknz. Süreç Takvimi) AB Ofisine teslim edilmelidir (arkadaşınız da verebilir). AB Ofisi kabul mektuplarını sadece teknik açıdan inceleyecektir ve gerekli düzeltmeler ilan edilecek olan nihai liste ile web sayfamız üzerinden ilan edilecektir.

 

1- Kabul Mektubu Fiziki Yeterlilikler; Kabul mektubu mutlaka antetli kağıda yazılmış olmalıdır. (kurum logosu ve iletişim adresleri yer almalıdır.) Staj yapacak olan öğrencinin adı-soyadı ve staj başlangıç-bitiş tarihleri (gün-ay-yıl) açıkça belirtilmelidir. Stajınızın konusu ve staj boyunca yapmanız beklenen görev ve sorumluluklarınızdan kısaca bahsedilmelidir (daha sonra LA da daha detaylı bir şekilde açıklanacaktır.) Stajınız boyunca size danışmanlık yapacak olan Mentor un adı-soyadı ve iletişim bilgileri olmalıdır ve mektup bu kişi tarafından imzalanmalıdır. Kurum kaşe ve mührü ile imza tarihi de mutlaka mektup üzerinde belirtilmelidir. 

 

2- Tarihlerin doğruluğu; Staj hareketliliği faaliyet süresi 60 gün ile 360 gün arasında bir süredir (Tarihleri doğru hesaplamak için komisyon tarafından hazırlanan cetvelini kullanmanızı öneririz). Ancak her öğrenci her eğitim kademesinde (ön lisans, lisans, yükseklisans ve doktora) en fazla 12 ay faaliyet gerçekleştirebileceğinden (hibeli veya hibesiz) daha önce aynı kademede yapılan faaliyet var ise öğrencinin bu sürenin toplam süreden çıkartılması ile elde edilen süre kadar hakkı olur. Bu süre 60 günün altında ise faaliyet gerçekleştirilemez. Ders yükünü tamamlamış, mezun olabilecek durumdaki öğrenciler staj hareketliliğinden mezuniyeti takip eden 12 ay içinde faaliyeti tamamlamak şartı ile faydalanabilir. Staj yapacak tüm öğrencilerin staj başlangıç tarihi en erken 1 Haziran 2017 ve bitiş tarihi en geç 30 Eylül 2018 yılıdır. Devamsızlık durumuna sebebiyet veren stajlar kabul edilmemektedir. Ders devamı olan öğrencilerin en geç 30 Eylül’de bitirecek şekilde faaliyeti akademik tatillerde gerçekleştirmesi beklenmektedir.

 

3-Şirket profili; Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir. Avrupa Birliği Kurumları ve AB ajansları, AB programlarını yürüten (Ulusal Ajans vb.) ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar, staj hareketliliği için uygun değildir. Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.

 

4-Staj İçeriği; “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.  Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.

 

 

 

 

 

 

Örnek kabul mektupları