Formlar

 

Bu hareketlilik Avrupa Birliği Ülkelerini Kapsamamaktadır.

 

Avrupa Birliği Ülkeleri için KA-103 kısmını inceleyiniz.

 

 

 

ICM kapsamında faaliyeti gerçekleştirmeye hak kazanan öğrencilerin aşağıda adı geçen evraklarla ilgili açıklamaları detaylı bir şekilde okuyarak, en güncel revizyon numaralı hallerini elektronik ortamda hazırlayarak ve belgeler üzerinde yer alan imza ve mühür işlemlerini tamamlayarak Erasmus+ Program Birimine teslim etmesi gerekmektedir.

 

Erasmus+ programında görevli olan akademik personelin ders programları nedeniyle imza ve mühür işleri, evrağınızı verdiğiniz gün tamamlanamayabilir. İmza ve mühür işlemlerinizi Erasmus+ PRogram Biriminde tamamlamanız maksimum 5 (beş) iş günü sürebilir. Bu nedenle işlemlerinizi son ana bırakmamanız tavsiye edilmektedir.

 

Students selected to carry out a mobility in the frame of ICM, after reading the explanations thoroughly, are supposed to deliver the documents to Erasmus+ Program Unit Office, by filling out the most updated version of them electronically and having the signatures and stamps completed.

 

The procedures of the signatures and stamps might not be completed on the same day you bring the documents due to course schedule of the academic staff, responsible for Erasmus+ program. It may take 5 working days at most to get signatures and stamps from Erasmus+ Program Unit Office. It is advised to you not to wait until the last moment.  

 

 

 

Formlarla ilgili detaylar için önce Denetim Formunu inceleyiniz. Formları indirmek için ilgili belgeyi tıklayınız.

For the details about the forms go through the Checklist first. In order to download the forms, click on it.

 

Gitmeden önce hazırlanması
gereken belgeler

 

Hibe sözleşmenizin hazırlanabilmesi için faaliyete
başlamadan minimum 20 gün önce aşağıdaki belgeleri
açıklandığı şekilde hazırlayarak AB ofisine teslim ediniz.

Documents before the mobility

Try to deliver the forms as explained below minimum
20 days before your mobility so that the grant contract
can be prepared.

Faaliyet boyunca hazırlanması 
gereken belgeler (değişiklik varsa)

 

Documents during the mobility
(in case of amendments)

Faaliyet sonunda hazırlanması
gereken belgeler

Kalan hibenizin aktarılabilmesi ve raporlama işleminin
zamanında yapılabilmesi için faaliyetiniz bittikten sonra
maksimum 20 gün içinde aşağıdaki belgeleri açıklandığı
şekilde hazırlayarak AB ofisine teslim ediniz.

Documents after the mobility

Try to deliver the forms as explained below minimum
20 days after your mobility so that it can be reported
and you will be transferred the rest of the grant. 

Denetim Formu
Check-list
Denetim Formu
Check List
Denetim Formu
Check List
Transkript
Transcripts
Uzatma Belgesi
Extension Form

*Transkript
*Transcripts

Yabancı Dil belgesi
Foreign Language Proficiency Score

*Öğrenim Anlaşması
*Learning Agreement for Study

(Learning Agreement Guide)

*Katılım Sertifikası
*Letter of Attendance

*Davet/ Kabul Mektubu
Invitation/*Acceptance Letter
Teyit Belgesi
Confirmation Sheet
* İntibak B  (Lisans Ders İntibak
Lisansüstü Ders İntibak
Lisansüstü Tez intibak)
* Recognition B (Undergraduate Course
Postgraduate Course
Postgraduate Dissertation)

* İntibak A  (Lisans Ders İntibak
Lisansüstü Ders İntibak
Lisansüstü Tez intibak)
* Recognition A (Undergraduate Course
Postgraduate Course,
Postgraduate Dissertation)

* İntibak A  (Lisans Ders İntibak
Lisansüstü Ders İntibak
Lisansüstü Tez intibak)

* Recognition A (Undergraduate Course
Postgraduate Course
Postgraduate Dissertation)
*Yönetim Kurulu Kararı
*Decision of the Board for recognition
*Yönetim Kurulu Kararı
*Decision of the Board for recognition
*Yönetim Kurulu Kararı
*Decision of the Board for recognition

Seyahat belgeleri
Travel documents

*Öğrenim Anlaşması
*Learning Agreement for Study

(Learning Agreement Guide)

Hibe Sözleşmesi
Grant Agreement
Çevrimiçi Anket
Online survey
Erasmus Öğrenci Beyannamesi
Erasmus Student Charter
   
Teyit Belgesi
Confirmation Sheet
   
Vize & Pasaport
Visa & Passport
   
Euro Hesabı
Euro Account
   
Genel Sağlık Sigortası
(General Health Insurance)
   
Hibe Sözleşmesi
Grant Agreement
   
*Vekâletname
*Letter of Attorney
   

 

HATIRLATMA ! Vize, pasaport, sigorta işlemlerini yapmak öğrencinin sorumluluğu olup, bunlarla ilgili bilgileri güvenilirliği yüksek olan konsolosluk, kurum web sayfaları gibi yerlerden temin etmenizi tavsiye ederiz.

REMINDER ! Visa, passport and health insurance procedures are the own responsibilities of the students. You are highly advised to check the websites of the councils and reliable institutions to gather information about these issues.