16-17 Staj Hibe Sonuçları

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim veya Staj Hareketliliği Gerçekleştirmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!

 

 

 

Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz bir şekilde okuyunuz.

 

 

Ulusal Ajans tarafından kurumumuza sağlanan hibe desteğinin tamamı dağıtılmış olup, bu hibe miktarına ek olarak bölümler bazında oluşan taleplere Erasmus+ Program Briimi tarafından ek hibe destekleri sağlanmıştır.

 

 

· Her bölüm kendi içinde değerlendirilmiş olup, öğrencilerin başarı puanı sıralamasına uygun olarak hibeler dağıtılmıştır. [(%50*AGNO+%50*Yabancı dil) – (önceki faaliyet sayısıx10)]

 

· Erasmus+ programından ilk defa yararlanacak olan bölümlerin talepleri ve/veya talepleri toplam 6 dönemi geçmeyen bölümlerin talepleri öğrenim faaliyeti kapsamında % 100 oranında karşılanmıştır.  

 

· Staj faaliyeti kapsamında en fazla 90 gün için hibe verilmesi uygun görülmüştür. 90 günden uzun olan faaliyet süreleri "Kısmen Hibeli" olarak değerlendirilmiştir. 

 

· Hibeli/Hibesiz olarak yer alan öğrenciler, Güz dönemi için hibeli Bahar dönemi için hibesiz olarak seçilmişlerdir.

 

 

NOTLAR

 

 

·    Hibeli durumda bulunan öğrencilerimizden ERASMUS HAKKINDAN VAZGEÇENLER veya HİBE ALMAK İSTEMEYENLER olması durumunda, aynı bölümde HİBESİZ durumda bekleyen öğrencilere BAŞARI SIRASINA GÖRE HİBE AKTARIMI DEVAM EDECEKTİR. (Erasmus+ Program Birimi gerekli gördüğü takdirde öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde hibe aktarım şartlarını yenileyebilir.) Bu nedenle, hibe almaya hak kazanan ancak bu haklarını kullanmak istemeyen veya faaliyeti gerçekleştir(e)meyecek olan öğrencilerimizin, haklarından vazgeçtiklerini bir dilekçe ile Erasmus+ Program Birimi’ne bildirmeleri hususunda duyarlı olmalarını rica ederiz.

 

·    Erasmus+ Programına öğrenci statüsünde katılacak olan ARŞ.GÖREVLİLERİ izin işlemleri hakkındaki prosedüre buradan ulaşabilirler. (Şuan için herhangi bir görevlendirme işlemi yapılamamaktadır. Görevlendirmelerin açılıp açılmadığı durumunu öncelikle Fakültenizden, Personel Daire Başkanlığı’ndan ve Erasmus+ Program Biriminden takip edebilirsiniz.) 

 

·    Listede yer alan hibe miktarları faaliyetiniz için Erasmus+ Program Birimi tarafından öngörülen tarihler (önceki yıllarda Erasmus+ Programından yararlanan öğrencilerin öğrenim süreleri referans alınmıştır) dikkate alınarak hesaplanmıştır. Ulusal Ajans tarafından kurumumuza hibe transferi yapıldıktan sonra, dosya teslimi yapmış adayların hibe ödemeleri gerçekleşecektir.

 

·    Örnek bir hibe hesabı, hesabınıza yatırılacak ortalama hibe miktarı, ülkelerin hibe miktarları ile ilgili açıklamalara www.eu.yildiz.edu.tr adresinde Pratik Bilgiler - Hibe Miktarı ve Bilgileri menüsünden ulaşabilirsiniz.

 

 

Dilekçe Teslimi ve Puan Kesintisi Hakkında,

 

Faaliyetinize ilişkin dönem/tarih aralığı, üniversite/kurum ve ülke değişikliği yapmak isteyenler ve haklarından vazgeçenler dilekçe ile Erasmus+ Program Birimine başvurabilirler.

 

Dilekçelerin son teslim tarihi,

 

Öğrenim Hareketliliği için 02 Eylül 2016 Cuma günüdür. Bahar dönemi yararlanacak öğrenciler için farklı bir dilekçe teslim süreci uygulanacaktır. 02 Eylül 2016 tarihine kadar dilekçelerini teslim etmemeleri halinde puan kesintisi yaşamayacaklardır.

 

Staj faaliyeti için staj başlangıç tarihine en az 15 gün kaladır.

 

Bu tarihler dışında dilekçe getirenlerden bir sonraki başvurularında puan kesintisi yapılacaktır.

 

Dilekçelere www.eu.yildiz.edu.tr adresinde Formlar menüsünden erişilebilir.

 

Hazırlayacağınız dilekçelerde yapılacak değişikliklerin uygunluğu ilk önce Bölüm Erasmus+ Koordinatörleri tarafından onaylanmalıdır.

 

 

Not : Listede HİBESİZ olarak yer alan ancak daha önce dilekçe karşılığında ofisimizden HİBELİ Confirmation Sheet belgesi alan öğrencilerimizin, dosya teslimi sırasında ellerinde bulunan hibeli belgelerini Erasmus+ Program Birimine iade etmeleri ve aynı belgelerden 5 adet hibesiz olarak hazırlayıp (güncel tarihli) Erasmus+ Program Birimine imzaya sunmaları gerekmektedir. Bu işlem tam tersi durum içinde geçerlidir.

 

Not : Dosya teslimi Öğrenim faaliyeti için 15 Ağustos 2016 tarihinde başlayacaktır. Dosya tesliminizi 15 Ağustos – 09 Eylül 2016 tarihleri arasında yapmanızı tavsiye ederiz. (Bahar dönemi öğrencilerini kapsamamaktadır)

 

 

ÜNİVERSİTEMİZİN ERASMUS+ PROGRAMI YÜKSEK KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİKLERİ HİBE DAĞITIM SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

 

 

2016-2017 Akademik yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları ve Hibe Dağıtım Sonuçları (11.07.2017)

 

 

2016-2017 Akademik yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları ve Hibe Dağıtım Sonuçları (31.05.2017)

 

 

 

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları ve Hibe Dağıtım Sonuçları (31.01.2017)

 

 

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları ve Hibe Dağıtım Sonuçları (09.01.2017)

 

 

 

 

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları 07.11.2016

 

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları 25.10.2016

 

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları 10.10.2016

 

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları 29.09.2016

 

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları 21.09.2016

 

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları 19.09.2016

 

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları 31.08.2016

 

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları 22.08.2016

 

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları 10.08.2016

 

 

 

 

Bilgilerinize sunarız.

Erasmus+ Program Birimi