Almanya, Birleşik Krallık ve Polonya - Vize

Birleşik Krallık'ta Yapılmak İstenen Erasmus+ Faaliyetleri Hakkında (29.06.2021)

 

Değerli Öğrenci ve Personelimiz,

 

İlgili duyuru için tıklayınız.

 

 

 

Almanya'da Yapılmak İstenen Erasmus+ Faaliyetleri Hakkında (29.06.2021):

Erasmus+ Staj faaliyeti için Almanya’da kabul alan öğrencilerimiz için Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından iletilen bilgilendirmeyi sizlerle paylaşmak isteriz. 

Aşağıda paylaşılan bilgiler ilgili bilgilendirmeden birebir ya da kısmi alıntılardır. Her öğrencimizin vize süreçlerinde sonradan problem yaşamaması açısından bilgilendirmelere uygun hareket etmesi beklenmektedir. 

“Stajın amacı genel olarak anlaşılır değilse ve/veya başvuru belgeleriyle bilgiler eksikse başvuru genelde reddedilir.

Learning Agreement for Traineeships (LA)

Formun ilgili tüm alanlarının tarafların her biri tarafından eksiksiz olarak doldurulması önemlidir:

- Başvuru sahibi tarafından (Table A), özellikle gerekli dil bilgisine ilişkin bilgiler

- Başvuru sahibinin kendi üniversitesi tarafından (Table B)

- Almanya’da stajın yapılacağı kurum tarafından (Table C)

Tablo B'de, ya “is embedded in the curriculum“ ya da “is voluntary“ başvuru sahibinin kendi üniversitesi tarafından mutlaka işaretlenmelidir.

Yeterli yabancı dil bilgisi: Yeterli derecede Almanca veya İngilizce bilgisi önemli bir değerlendirme kıstasıdır. Dil bilgisi olmadan staj çalışması mümkün görülmemektedir. Başvuru sahibinin LA formunda beyan ettiği dil seviyesi fiilen tespit edilen dil seviyesiyle örtüşmeli ve/veya dil belgeleriyle kanıtlanmalıdır. Gönüllü stajlarda stajın başarılı olması için gereken dil seviyesini Almanya’daki işveren tarafından staj sözleşmesinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Zorunlu stajlar (zorunlu staja saydırmayı düşünen öğrenciler için)

Zorunlu staj, öğrencinin kendi üniversitesinin yasal düzenlemeleri nedeniyle zorunludur.

Gönüllü staj

Gönüllü staj eğitim sırasında veya eğitim tamamlandıktan en fazla bir yıl sonra yapılabilir ve eğitim/öğretim yönetmeliğinde öngörülmemiştir. Yükümlülükler ve haklar LA belgesinde ve staj sözleşmesinde belirtilmiştir. Almanya’da işveren ile stajyer arasında haftalık en az 20 çalışma saatlik sosyal sigorta zorunluluğu bulunan bir iş akdi imzalanmalıdır. Gönüllü stajyer Almanya’da yasal açıdan işçi statüsüne sahiptir ve örneğin sabit aylık ücret gibi belirli haklara sahiptir.

·      Stajlar için, MiLoG kapsamında yasal olarak düzenlenmiş bir istisna olmadıkça, yasal asgari ücret geçerlidir.

Erasmus+ kapsamında aşağıdaki durumlarda asgari ücret kuralına istisna uygulanmaktadır:

·      Zorunlu staj

·      Mesleki veya üniversite eğitimiyle aynı anda yapılan en fazla üç aylık stajlar

Asgari ücret zorunluluğuna istisna uygulanması halinde, hibe desteğini ve/veya staj ücretini gösteren bir belgeyle geçim masraflarının karşılandığı kanıtlanır.

Not: Şu anda geçim masrafı olarak aylık net 752 Euro veya brüt 939 Euro belgelenmelidir.

Asgari ücretin hesaplanması

Almanya’da işveren gönüllü stajlarda asgari ücreti hesaplarken “maktu ücret/verstetigtes Einkommen” ödemek zorundadır.

Brüt ücretinin yanı sıra (1.7.2021 itibariyle: 9.60 Avro/saatlik asgari ücreti), staj süresince iş günlerinin farklı sayısı da burada hesaba katılmaktadır. “Maktu asgari ücretin” hesaplanması için Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının asgari ücret hesaplama uygulamasına işverenin dikkatini çekmenizi tavsiye ederiz:

https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Mindestlohn/Mindestlohnrechner/mindestlohn- rechner.html “

Örnek LA incelemesi için tıklayınız. 

 

Polonya'da Yapılmak İstenen Erasmus+ Faaliyetleri Hakkında 

 

 

Polonya, Türkiye’deki öğrenciler tarafından Erasmus + öğrenci değişim programı kapsamında eğitim/staj için en sık tercih edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Bu durumdan dolayı son derece memnunuz ancak, her yıl artan taleplerden dolayı sunulan vize başvuru sayısı da sürekli artmaktadır ve en yoğun dönemlerde bazen – halen yasal süreler çerçevesinde olsa dahi – pasaport tesliminde istenmeyen gecikmelere yol açabilmektedir.

Vize için başvuranlara daha kolay ve uygun randevu tarihini seçebilme imkanını sağlamak,  sonuç bekleme süresini mümkün olduğunca kısaltmak ve personelimizin yoğunluğunu daha geniş bir süreye dağıtmak amacıyla aşağıdaki konulara dikkatinizi çekerek hatırlatmada bulunmak isteriz:

 

 -Vize başvuruları, planlanan seyahat tarihinin 90 gün öncesinden itibaren yapılabilmektedir  - Eylül ayının ikinci yarısında gidecek olanlar ŞİMDİDEN MÜRACAT YAPABİLİRLER !,

 

- Polonya’daki okuldan Kabul Mektubunuzun ASLINI BEKLEMEYE GEREK YOKTUR  - okunaklı, taranmış ve e-posta ile gönderilmiş belgenin çıktısı yeterlidir.

 

Polonya’ya gidecek olan öğrencilerin vize için erken başvuru yapmalarının yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı önemli olduğunu tekrar vurgulamak isteriz.

 

En yoğun başvuru yaşadığımız Ağustos – Eylül aylarında aşırı yoğun talepten dolayı sonucun alınması, başvuru dosyanızın Vize Bölümümüze ulaşmasından itibaren 15 gün kadar sürebileceği ve seyahat planlarınızı engelleyebileceğini şimdiden hatırlatırız

 

Aynı zamanda, randevu alınmasının şart olduğunu hatırlatır, detaylı bilgiye:

http://www.ankara.msz.gov.pl/tr/konsolosluk_bilgileri/vize_isleri/  linkinden ulaşılabileceğini

gerekli belgelerin listesinin ise

http://www.vfsglobal.com/poland/turkey/participants_documents.html

linkinden incelenebileceğini bildiririz.

 

Doğrudan Konsoloslukta yapılabilecek sınırlı sayıdaki randevular için www.e-konsulat.gov.pl sayfasından gün alınabilir veya İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Gaziantep ve Trabzon’daki VFS Global Vize Başvuru Merkezlerinin  http://www.vfsglobal.com/poland/turkey/  internet adresinden işlem yapılabilir.

Bilgi hattı: 0212 373 58 01