Formlar

 

Online dosya teslim klavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Staj faaliyeti gerçekleştirmeye hak kazanan öğrencilerin aşağıda adı geçen evraklarla ilgili açıklamaları detaylı bir şekilde okuyarak, en güncel revizyon numaralı hallerini elektronik ortamda hazırlayarak ve belgeler üzerinde yer alan imza ve mühür işlemlerini tamamlayarak Erasmus Program Birimine teslim etmesi gerekmektedir.

Erasmus+ programında görevli olan akademik personelin ders programları  nedeniyle imza ve mühür işleri, evrağınızı verdiğiniz gün tamamlanamayabilir. İmza ve mühür işlemlerinizi Erasmus Program Biriminde tamamlamanız maksimum 5 (beş) iş günü sürebilir. Bu nedenle işlemlerinizi son ana bırakmamanız tavsiye edilmektedir.

 

Students selected to carry out a traineeship, after reading the explanations thoroughly, are supposed to deliver the documents to Erasmus Program Unit, by filling out the most updated version of them electronically and having the signatures and stamps completed.

 

The procedures of the signatures and stamps might not be completed on the same day you bring the documents due to course schedule of the academic staff, responsible for Erasmus+ program. It may take 5 working days at most to get signatures and stamps from Erasmus Program Unit. It is advised to you not to wait until the last moment.  

 

 

Formlarla ilgili detaylar için önce Denetim Formunu inceleyiniz. /For the details about the forms go through the Check-list first.

 Formları indirmek için ilgili belgeyi tıklayınız. / In order to download the forms, click on it.

 

Gitmeden önce hazırlanması
gereken belgeler

Hibe sözleşmenizin hazırlanabilmesi için faaliyete başlamadan minimum 20 gün önce aşağıdaki belgeleri açıklandığı şekilde hazırlayarak AB ofisine teslim ediniz.


Documents before the mobility

Try to deliver the forms as explained below minimum 20 days before your mobility so that the grant contract can be prepared.

Faaliyet boyunca hazırlanması gereken belgeler (değişiklik varsa)

Documents during the mobility (incase of amendments)

Faaliyet sonunda hazırlanması gereken belgeler

Kalan hibenizin (varsa) aktarılabilmesi ve raporlama işleminin zamanında yapılabilmesi için faaliyetiniz bittikten sonra maksimum 30 gün içinde aşağıdaki belgeleri açıklandığı şekilde hazırlayarak AB ofisine teslim ediniz.

Documents after the mobility

Try to deliver the forms as explained below minimum 30 days after your mobility so that it can be reported and you will be transferred the rest of the grant (if any).

Denetim Formu
Check-list

Denetim Formu
Check-list

Denetim Formu
Check-list

Başvuru Formu
Application form

Staj Anlaşması -DURING THE MOBILITY
Learning Agreement for Traineeship

Katılım Sertifikası-Letter of Attendance
Staj Anlaşması - AFTER THE MOBILITY
Learning Agreement for Traineeship

Not çizelgesi (Transkript)
Transcript of Records

Teyit Belgesi
Confirmation Sheet

Staj Bilgi Formu
Information Sheet for Training

Yabancı Dil belgesi
Foreign Language Proficiency Score

Staj İntibak A Formu
Recognition Form-A

Staj İntibak B Formu
Recognition Form-B

Staj Davetiyesi/Kabul mektubu
Invitation/Acceptance Letter

Yönetim Kurulu Kararı
Decision of the board for recognition

Yönetim Kurulu Kararı
Decision of the board for recognition

Staj İntibak A Formu
Recognition Form-A

Staj İntibak Prosedürü/Recognition Procedure

Hibe Sözleşmesi
Grant Agreement

 

Yönetim Kurulu Kararı
Decision of the board for recognition

 

Çevrimiçi Anket
Online Survey

Hibe Sözleşmesi
Grant Agreement

 

 

Staj Anlaşması-BEFORE THE MOBILITY
Learning Agreement for Traineeship

LA Nasıl doldurulur?
How to fill out LA?     
PDF DOC

 

Sertifika formatında belge almak için kuruma bu belgeyi mail atabilir ve hazırlamalarını isteyebilirsiniz.

Staj Sertifikası
Traineeship Certificate

Erasmus Öğrenci Beyannamesi
Erasmus Student Charter

 

 

Teyit Belgesi
Confirmation Sheet

 

 

Vize ve Pasaport
Visa and Passport

 

 

Euro Banka Hesabı
Euro Bank Account

 

 

Sigorta Poliçeleri (ÖNEMLİ NOT:Staj hareketliliği için yapılacak sigorta içinde "Kişisel Sorumluluk" teminatı da olan "Erasmus Schengen Vize Sağlık Sigortası Poliçesi" olmalıdır. Yurtdışı seyahat sigortaları staj hareketliliği için yeterli değildir. Örnek poliçeye buradan ulaşabilirsiniz.)
Health Insurance Policy

 

 

Vekâletname
Letter of Attorney

 

 

Hareketlilik yapılacak ülkeye gitmeden önce ilgili yüksekokul/fakülte/enstitüye dilekçe ile Erasmus öğrencisi olarak başka bir kurumda staj yapacaklarını beyan etmeleri gerekmektedir. 

Staj yerine ulaşınca ve staj yerinden ayrılırken aşağıdaki evrakları kurum yetkilisine imzalatarak Erasmus+ Program Birimine iletiniz./ When you arrive and leave the institution where you carry out your traineeship, please have the responsible person to sign the below documents and send them to Erasmus+ Program Unit.

 

FR-1133-Erasmus+ Traineeship Mobility Arrival Form.DOCX

FR-1134-Erasmus+ Traineeship Mobility Departure Form.DOCX