Formlar

 

Online dosya teslim klavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Staj faaliyeti gerçekleştirmeye hak kazanan öğrencilerin aşağıda adı geçen evraklarla ilgili açıklamaları detaylı bir şekilde okuyarak, en güncel revizyon numaralı hallerini elektronik ortamda hazırlayarak ve belgeler üzerinde yer alan imza ve mühür işlemlerini tamamlayarak Erasmus Program Birimine teslim etmesi gerekmektedir.

Erasmus+ programında görevli olan akademik personelin ders programları  nedeniyle imza ve mühür işleri, evrağınızı verdiğiniz gün tamamlanamayabilir. İmza ve mühür işlemlerinizi Erasmus Program Biriminde tamamlamanız maksimum 5 (beş) iş günü sürebilir. Bu nedenle işlemlerinizi son ana bırakmamanız tavsiye edilmektedir.

 

Students selected to carry out a traineeship, after reading the explanations thoroughly, are supposed to deliver the documents to Erasmus Program Unit, by filling out the most updated version of them electronically and having the signatures and stamps completed.

 

The procedures of the signatures and stamps might not be completed on the same day you bring the documents due to course schedule of the academic staff, responsible for Erasmus+ program. It may take 5 working days at most to get signatures and stamps from Erasmus Program Unit. It is advised to you not to wait until the last moment.  

 

 

 

Gitmeden önce hazırlanması
gereken belgeler

Hibe sözleşmenizin hazırlanabilmesi için faaliyete başlamadan minimum 20 gün önce aşağıdaki belgeleri açıklandığı şekilde hazırlayarak AB ofisine teslim ediniz.


Documents before the mobility

Try to deliver the forms as explained below minimum 20 days before your mobility so that the grant contract can be prepared.

Faaliyet boyunca hazırlanması gereken belgeler (değişiklik varsa)

Documents during the mobility (incase of amendments)

Faaliyet sonunda hazırlanması gereken belgeler

Kalan hibenizin (varsa) aktarılabilmesi ve raporlama işleminin zamanında yapılabilmesi için faaliyetiniz bittikten sonra maksimum 30 gün içinde aşağıdaki belgeleri açıklandığı şekilde hazırlayarak AB ofisine teslim ediniz.

Documents after the mobility

Try to deliver the forms as explained below minimum 30 days after your mobility so that it can be reported and you will be transferred the rest of the grant (if any).

Başvuru Formu
Application form
(

Staj Anlaşması -DURING THE MOBILITY
Learning Agreement for Traineeship

faaliyet sırasında tarihlerde ya da stajyer öğrenciyle ilgilenecek supervisorda değişiklik gerçekleşirse bu belge doldurulur. 

Katılım Sertifikası-Letter of Attendance

Sertifika formatında belge almak için kuruma bu belgeyi mail atabilir ve hazırlamalarını isteyebilirsiniz.
 

Not çizelgesi (Transkript)
Transcript of Records

Arrival Form 

Staj Anlaşması - AFTER THE MOBILITY
Learning Agreement for Traineeship

Yabancı Dil belgesi
Foreign Language Proficiency Score

 

Staj Bilgi Formu

Staj Davetiyesi/Kabul mektubu
Invitation/Acceptance Letter

 

 

Staj İntibak B Formu
Recognition Form-B

Yönetim Kurulu Kararı
Decision of the board for recognition

dönüşte İntibak A için izlenen yolun aynısı İntibak B belgesi için izlenecektir. 

Staj İntibak A Formu
Recognition Form-A

Staj İntibak Prosedürü/Recognition Procedure

bu form Learning Agreement belgesi ile birlikte bölüme teslim edilecektir.

 

Çevrimiçi Anket
Online Survey

Yönetim Kurulu Kararı
Decision of the board for recognition

İntibak A ve Learning Agreement belgesini teslim eden öğrencilerin faaliyeti uygun görülürse fakülte kurul kararını Erasmus ofisine gönderecektir. İntibak A belgesini (fakülte kurul kararını alan Erasmus ofisi bu belgeyi başvuru sistemine yükleyecektir.

Kurul kararı (İntibak A) dışında tüm belgeleri öğrenci başvuru sisteminden kendisi yükleyecektir. 

 

 

Hibe Sözleşmesi
Grant Agreement

Tüm gidiş belgeleri sistemden yüklendikten ve İntibak A fakülteden geldikten sonra en son hibe sözleşmesi öğrenciye gönderilir. Öncesinde hibe sözleşmesi talep etmeyiniz.

 

 

Staj Anlaşması-BEFORE THE MOBILITY
Learning Agreement for Traineeship

LA Nasıl doldurulur?
How to fill out LA?     

English

Bölüme İntibak A formu ile teslim edilecek Learning Agreement belgesinin tüm imzaları tam olmalıdır. En son imzayı Erasmus ofisi atacaktır. Belgeyi imzalanması için ofisimize göndermeden önce tüm imzalarınızın tam olduğundan emin olunuz

 

 

Erasmus Öğrenci Beyannamesi
Erasmus Student Charter

 

 

Teyit Belgesi
Confirmation Sheet

 

 

Vize ve Pasaport
Visa and Passport

 

 

Euro Banka Hesabı
Euro Bank Account

Ziraat Bankası hesabı olmalıdır.

 

 

Sigorta  

"Kişisel Sorumluluk" teminatı da olan "Erasmus Schengen Vize Sağlık Sigortası Poliçesi" olmalıdır. Yurtdışı seyahat sigortaları staj hareketliliği için yeterli değildir. Örnek poliçeye buradan ulaşabilirsiniz.)
Health Insurance Policy

 

 

Vekâletname
Letter of Attorney

Gidiş evrakları ile öğrenci dışında başka bir kişi ilgilenecekse, ilgili kişiye resmi vekaletname verilir. 

 

 

Hareketlilik yapılacak ülkeye gitmeden önce ilgili yüksekokul/fakülte/enstitüye dilekçe ile Erasmus öğrencisi olarak başka bir kurumda staj yapacaklarını beyan etmeleri gerekmektedir. 

Staj yerine ulaşınca ve staj yerinden ayrılırken aşağıdaki evrakları kurum yetkilisine imzalatarak Erasmus+ Program Birimine iletiniz./ When you arrive and leave the institution where you carry out your traineeship, please have the responsible person to sign the below documents and send them to Erasmus+ Program Unit.

 

FR-1133-Erasmus+ Traineeship Mobility Arrival Form.DOCX

FR-1134-Erasmus+ Traineeship Mobility Departure Form.DOCX

FR1405 Erasmus Giden Öğrenci Feragat Dilekçesi