Genel Bilgiler

Erasmus+ Staj Hareketliliği Faaliyeti Nedir?

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Öğrencinin faaliyet süresi önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 ile 12 ay arasında bir süredir. 

Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları; öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.

Staj Yapılabilecek (Ev Sahibi) Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?
Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kastedilen, büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.

Öğrenci Staj Hareketliliğine Kimler, Nasıl Başvurabilir?
Öğrencilerin Erasmus Staj Faaliyetine katılabilmesi için yüksek öğretim kurumu Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesi'ne sahip olmalıdır. Standart Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları Erasmus staj faaliyeti gerçekleştiremez ve bu kapsamda öğrencilerini yurtdışına gönderemez.

Yükseköğretim kurumları ve yükseköğretim kurumları ve/veya sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulan konsorsiyumlar Erasmus Haraketlilik Faaliyeti kapsamında veya veya Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları öğrencilerini bu faaliyetten yararlandırmak üzere AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'ne başvuruda bulunabilirler.

Öğrenciler nasıl başvurabilir:

Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim kurumları veya bu konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmusla ilgili birimlerine belirtilen tarih aralıklarında başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda aranılan şartlar ve seçim kriterleri ilgili akademik yıl başında AB Ofisi web sayfasında yayınlanır.  

Kimler Yararlanabilir?
Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir . Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz. İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede; Gönderen yükseköğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır. 

 

 

 

rasmus+ Staj Faaliyeti Nedir?

Erasmus+ staj faaliyeti öğrencilerin öğrenim gördükleri alanla ilgili uluslararası bir ortamda mesleki deneyim elde etmesini amaçlayan hareketlilik türüdür.

Ne zaman yapılabilir?

Öğrenciler staj faaliyetini öğrenim gördükleri süre içinde ya da mezun olduktan sonraki 360 gün içinde yapabilirler.

Faaliyetin mezuniyetten sonra gerçekleştirilebilmesi için başvurunun mezun olmadan önce yapılmış olması gerekmektedir.

Staj faaliyetleri başvuru yılına ait hareketlilik takviminde ilan edilen tarihler arasında yapılabilir.

Öğrenimine devam eden lisans öğrencileri stajlarını yaz döneminde (1 Haziran-30 Eylül) gerçekleştirebilirken lisansüstü öğrencileri kayıtlı oldukları enstitünün onayını almak hareketlilik takviminde belirtilen tarih aralığında staj yapabilir.

Ne kadar süreyle yapılabilir?

Bir öğrencinin kayıtlı olduğu kademede (lisans, yüksek lisans ya da doktora) Erasmus+ hareketliliklerinden(öğrenim ve staj) toplam 360 gün yararlanma hakkı bulunmaktadır.

Staj faaliyeti hareketlilik takviminde ilan edilen tarih aralığında 60 günden kısa, 360 günden uzun olamaz.

Ne tür kurumlarda yapabilirsiniz?

Staj faaliyetinizi AB kurumları ve Türkiye’nin yurtdışında bulunan temsilcilikleri hariç ekonomik faaliyette bulunan kurumlarda (işletme, kamu kurumları, üniversiteler, STK’ler) yapabilirsiniz. Staj yapacağınız kurumu ve stajınızın içeriğini bölüm Erasmus+ koordinatörünüzün onaylaması gerekir.

Başvuru ve Başarı Notunun Hesaplanması

Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için not ortalamalarının lisans seviyesi için 2.20/4.00, lisansüstü seviyesi için 2.50/4.00 olması gerekir. Henüz not ortalaması oluşmamış olan lisansüstü öğrencileriyse bitirdikleri son öğrenim kademesinin mezuniyet not ortalamalarıyla başvurabilirler.

Öğrencilerin aynı zamanda yeterli ve geçerli bir dil puanı sağlamaları gerekir. Başvuru için gerekli minimum puan 50/100’dür. Öğrenciler YTÜ’nün düzenleyeceği sınava girebilecekleri gibi başvurularında başvuru ilanında belirtilmiş diğer sınavlardan aldıkları puanlarla da başvuru yapabilirler.

AGNO

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Yabancı Dil Puanı

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına (belgelendirmek koşulu ile)

+15 puan

Engelli öğrencilere (belgelendirmek koşulu ile)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelendirmek koşulu ile)

+10 puan

Daha önce aynı öğrenim kademesinde yararlanılan her Erasmus+ faaliyeti için  (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Daha önce faaliyet gerçekleştirmek üzere seçildiği halde tanınan süre içinde feragatini bildirmeden hareketliliüe katılmama

-10 puan

Aynı dönem iki faaliyet için başvurma(puan kesintisi öğrencinin tercih edeceği başvurudan yapılır)

-10 puan

Faaliyetle ilgili düzenlenen oryantasyon toplantılarına mazeretsiz katılmama (sonraki Erasmus+ başvurularında uygulanır)

-5 puan

Yabancı dil sınavına gireceğini belirtip mazeretsiz girmeme (sonraki Erasmus+ başvurularında uygulanır)

-5 puan

Önemli Not: Erasmus+ programından öğrenciler bir öğrenim kademesinde en fazla 360 yararlanabilmektedirler. Yeterli gün sayısı şartını sağlamayan başvurular reddedilir.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvurular ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresinden yapılmaktadır.

Online başvuru tamamlandıktan sonra staj yapılacak bir kurum bulunmalı ve bu kurumdan alınan kabul mektubu bölüm Erasmus+ koordinatörüne onaylatılarak hareketlilik takviminde belirtilen tarihlerde Erasmus+ Program Birimine teslim edilmelidir.

Staj yapacağınız kurumu nasıl bulabilirsiniz?

Erasmus+ staj faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için öğrencinin staj yapacağı kurumu kendisi bulması gerekir. Bu kurumun Erasmus+ program ülkelerinde faaliyet gösteren bir şirket, kamu kurumu, üniversite ya da STK olması beklenmektedir. AB kurumları ve Türkiye’nin diplomatik temsilciliklerinde Erasmus+ staj faaliyeti yapılamaz.

Kurum bulabilmek için erasmusintern.org’u ziyaret edebilir ya da öğrencilerimizin daha önce staj yapmış oldukları kurumlarınn listesini kontrol edebilirsiniz.

Erasmus+ Program Birimine ulaşan staj teklifleri sayfamızda yayınlanmaktadır.

Hareketlilikten önce ne yapmalısınız?

Hareketliliğe hak kazandığınızı öğrendiğiniz andan itibaren karşı kurumla süreç hakkında iletişime geçmelisiniz. Karşı kurum sizlere sigorta, kalacak yer vb. konularda bilgi verebilir.

Gideceğiniz ülkeye vize başvurunuza hazırlanmalısınız. Vize başvurunuzu gideceğiniz tarihten 2 ay önce yapmanız doğru olacaktır. Vize başvurusuyla ilgili bilgi almak için lütfen konsolosluklar ve aracı şirketleriyle iletişimde olunuz.

Vize başvurusu ve diğer işlemlerinizde tarafınıza kolaylık sağlanması için ofisimizden linkteki dilekçe karşılığında Teyit Belgesi alabilirsiniz. Bunun dışında hibe sözleşmenizi imzalayabilmemiz için aşağıdaki belgeleri hazırlayıp ofisimize teslim etmeniz gerekmektedir.

E-posta adresinize staj yapacağınız dilde OLS sınav tanımlaması yapılacaktır. OLS sınavının belirtilen tarihlerde yapılması gerekir. OLS sınavını yapmayan öğrencilerin hibesinden %5 oranında kesinti yapılır. Sınavda başarılı ya da başarısız olmanızın faaliyetinize bir etkisi yoktur.

Hareketliliğe hak kazanan öğrencilerin gitmeden önce hazırlaması gereken belgeler:

*Bütün belgeler bilgisayarda doldurulmuş olmalıdır.

* Dosya tesliminin staj başlangıç tarihinden önce yapılması gerekir. Staj başlangıç tarihinden sonra dosya kabulü yapılmayacaktır.

*Dosya tesliminin staj yapacak öğrenci tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi durumlar için lütfen erasmus-staj@yildiz.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.

-Denetim Formu

-Başvuru Formu: ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresinden alabilirsiniz. Mezun durumunda olan öğrenciler Erasmus+ Program Birimine müracaat edebilir.

-Transkript: Güncel transkript belgesi dosyaya eklenmelidir.

-Yabancı Dil Belgesi: Başvurusunda YTÜ’nün düzenlediği yabancı dil sınavının puanını kullananlar belgelerini Erasmus+ Program Biriminden temin edebilir.

-Kabul Mektubu: Staj yapacağınız kurum tarafından verilecektir.

-Teyit Belgesi: Teyit belgesini alabilmek için teyit belgesi talep dilekçesini Erasmus+ Program Birimine teslim etmeniz gerekir.

-Learning Agreement-Before the Mobility(BTM): Karşı kurumda yapacağınız stajın içeriğinin belirtileceği belgedir. YTÜ’deki ve karşı kurumdaki yetkililerin onaylaması gerekir. Learning Agreement’ın nasıl doldurması gerektiğini görmek için tıklayınız.

-Staj İntibak A Formu (İA) ve Yönetim Kurulu Kararı(YKK): İA’nın uygun şekilde hazırlanıp, imzaları tamamlanarak BTM belgesinin bir kopyasıyla bölüm sekreterliğine verilmesi gerekir. Belgelerinize istinaden çıkarılacak YKK ve İA belgeniz Erasmus+ Program Birimine resmi yollardan iletilir. YKK’sı çıkmış öğrenciler Erasmus+ Program Birimi tarafından bilgilendirilir.

Not: YKK’nın çıkması 4 haftayı bulabilmektedir. YKK’sı çıkmamış öğrencilerin dosya teslimleri kabul edilmemektedir.

-Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi

-Pasaport ve Vize Fotokopisi

-Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi: İstanbul içinde bulunan bir Ziraat Bankası şubesinde açılmış Euro hesabına ait olmalıdır.

-Genel Sağlık Sigortası: Staj yaptığınız ülke ve tarihlerde geçerli, “kişisel sorumluluk teminatı” da içeren seyahat sağlık sigortası yaptırılmalıdır.

Dosya tesliminden sonra hibe sözleşmesi imzalanacaktır.

Hareketlilik sırasında ne yapmalısınız?

-Staj süreniz veya mentörünüz değişmediği sürece YTÜ ile yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda lütfen erasmus-staj@yildiz.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.

-Stajınızın sonuna doğru 2.OLS sınav daveti e-posta adresinize yollanacaktır. 2.sınavın davette belirtilen tarihlerde yapılması gerekmektedir.

Hareketlilik sonrasında ne yapmalısınız?

Stajınızı tamamladıktan sonra hareketliliğinizin tamamlanması için aşağıdaki belgeleri hazırlayıp ofisimize teslim etmeniz ve e-posta adresinize yollanacak anketin tamamlanması gerekmektedir.

Hareketliliği tamamlanan öğrencilere, hak kazanmışlarsa, hibelerinin kalan kısmı yeniden hesaplanır ve ödemeleri yapılır.

Stajını tamamlayan öğrencilerin teslim etmesi gereken belgeler:

*Bütün belgeler bilgisayarda doldurulmuş olmalıdır.

-Learning Agreement-After the Mobility: Learning Agreement-After the Mobility’nin bir kopyası İntibak B belgesine eklenerek fakülte/enstitü yönetim kurulu kararının çıkarılması için bölüm sekreterliğine verilmelidir.)

-Staj İntibak B Formu (İB) ve Yönetim Kurulu Kararı(YKK): İB’nin uygun şekilde hazırlanıp, imzaları tamamlanarak ATM belgesinin bir kopyasıyla bölüm sekreterliğine verilmesi gerekir. Belgelerinize istinaden çıkarılacak YKK ve İB belgeniz Erasmus+ Program Birimine resmi yollardan iletilir.

-Staj Bilgi Formu