Kabul Mektubu Kriterleri

Kabul mektuplarınız aşağıdaki kriterleri taşımalıdır:

1)    Staj yapılabilecek ülkeler: Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

2)    Staj yapılabilecek kurumlar: özel veya kamuda yer alan küçük, orta veya büyük ölçekli, mevcut öğrenim programında mesleki faaliyetler sürdüren işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, sosyal girişimler, ticaret odaları, ticaret birlikleri.  Avrupa Birliği Kurumları ve AB ajansları, AB programlarını yürüten (Ulusal Ajans vb.) ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar, staj hareketliliği için uygun değildir. Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir.

3)    Kabul Mektubu Fiziki Yeterlilikler; Kabul mektubu mutlaka antetli kağıda yazılmış olmalıdır. (kurum logosu ve iletişim adresleri yer almalıdır.) Staj yapacak olan öğrencinin adı-soyadı ve staj başlangıç-bitiş tarihleri (gün-ay-yıl) açıkça belirtilmelidir. Stajınızın konusu ve staj boyunca yapmanız beklenen görev ve sorumluluklarınızdan kısaca bahsedilmelidir (daha sonra LA da daha detaylı bir şekilde açıklanacaktır.) Stajınız boyunca size danışmanlık yapacak olan Mentor un adı-soyadı ve iletişim bilgileri olmalıdır ve mektup bu kişi tarafından imzalanmalıdır. Kurum kaşe ve mührü ile imza tarihi de mutlaka mektup üzerinde belirtilmelidir. 

4)    Tarihlerin ve sürenin doğruluğu; Staj hareketliliği faaliyet süresi 60 gün ile 360 gün arasında bir süredir. Ancak her öğrenci her öğrenim kademesinde (ön lisans, lisans, yükseklisans ve doktora) en fazla 12 ay faaliyet gerçekleştirebileceğinden (hibeli veya hibesiz) daha önce aynı kademede yapılan faaliyet var ise öğrencinin bu sürenin toplam süreden çıkartılması ile elde edilen süre kadar hakkı olur. Örneğin, lisans 2. Sınıfta 150 gün öğrenim faaliyetinden yararlanmış bir öğrencinin yeni faaliyet başvurusu için 360-150=210 gün hakkı olur. Bu durumda kalan süre 60 günden az ise staj faaliyeti gerçekleştirilemez. Hangi periyot için başvuru yapılıyorsa başlangıç tarihinin o periyot içinde olması yeterlidir.

5)    Staj içeriği; “Staj”, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmek üzere gittiği başka bir program ülkesindeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak/desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları, bilimsel araştırmalar/projeler, araştırma ödevleri, analiz çalışmaları staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez, gönüllü olarak ta staj yapılabilir. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Örneğin, mühendislik okuyan bir öğrenci turizm sektöründe staj yapamaz.