Formlar

ICM kapsamında faaliyeti gerçekleştirmeye hak kazanan personelin aşağıda adı geçen evraklarla ilgili açıklamaları ve süreç rehberini detaylı bir şekilde okuyarak, en güncel revizyon numaralı hallerini elektronik ortamda hazırlayarak ve belgeler üzerinde yer alan imza ve mühür işlemlerini tamamlayarak Erasmus+ Program Birimine teslim etmesi gerekmektedir.

Staff selected to carry out a mobility in the frame of ICM, after reading the explanations and Guide thoroughly, are supposed to deliver the documents to Erasmus+ program Unit, by filling out the most updated version of them electronically and having the signatures and stamps completed.

 

 

 

Süreç Rehberi /Guide

 

Formlarla ilgili detaylar için önce Denetim Formunu inceleyiniz. Formları indirmek için ilgili belgeyi tıklayınız.

For the details about the forms go through the Checklist first. In order to download the forms, click on it.

 

FORMS BEFORE THE MOBILITY
(click on it to download)

FORMS AFTER THE MOBILITY
(click on it to download)

Try to complete the forms minimum 20 days before your mobility so that the grant contract can be prepared and the grant can be transferred on time. Try to complete the forms maximum 20 days after your mobility so that the rest of the grant can be transferred on time and the files can be closed. 

Check List /Denetim Formu

Hazırlanması gereken belgeler ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.

Checklist /Denetim Formu

Hazırlanması gereken belgeler ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.

Mobility Agreement for Teaching /Hareketlilik Anlaşması

(Ders verme faaliyeti için kullanınız.)

or

Mobility Agreement for Training /Hareketlilik Anlaşması

(Eğitim alma faaliyeti için kullanınız.)

 

Certificate of Attendance

Karşı kurum formatı veya YTÜ formatı olabilir. 

 

Letter of Acceptance /Kabul-Davet Mektubu

Karşı kurum formatı veya YTÜ formatı olabilir. 5 iş günü için, Pazartesi'den Cuma'ya şeklinde alınız.

Travel documents

Boarding pass (biniş kartları)

Pasaportun mühürlü sayfaları ve kimlik bilgilerinin olduğu sayfaları

Bank Account (Euro) /Banka Hesabı 

İstanbul'da bulunan bir Ziraat Bankası şubesinden hesap açınız.

Online survey / Çevrimiçi anket

Avrupa Komisyonu tarafından otomatik olarak e-mail adresinize gönderilecektir. Tamamlamanız yeterlidir, çıktısını getirmenize gerek yok. Kalan hibenin ödenmesi için ön koşuldur. 

Grant Contract /Hibe Sözleşmesi

Sözleşme, diğer evrakları teslim ettiğinizde, Erasmus+ Program Birimi tarafından hazırlanıp size gönderilecektir. 

 

Assignment Letter (by rectorship) /Rektörlük Oluru 

Rektörlük oluru, başvurunuzu yaptıktan sonra EBYS üzerinden Erasmus+ Program Birimine direkt gönderilecektir ve tarafınıza bilgi verilecektir. 

Görevlendirme prosedürü için tıklayınız. 

Görevlendirme talebi için kullandığınız bütün evrakları, kabul mektubunuzda olması gerektiği gibi, 5 iş günü (Pazartesi'den Cuma'ya olacak şekilde hazırlayıp, 1 gün faaliyet öncesi, 1 gün faaliyet sonrası yol istemi yaparak hazırlayınız. Erasmus+ Program Birimi bütçe onayını bu şekilde verecektir. Farklı tarihler dikkate alınmayacaktır. Bundan kaynaklı doğabilecek sorunlar katılımcının sorumluluğundadır. 

 

Upon completion of the “forms before the mobility” the participant will be paid the %80 of the grant calculated for the total duration and the travel support calculated by distance calculator (http://www.ua.gov.tr/distance).

“Faaliyet öncesi formlar” tamamlandıktan sonra, katılımcıya toplam süre için hesaplanan bireyseldestek tutarının ve mesafe hesaplayıcısı tarafından hesaplanan seyahat desteğinin (http://www.ua.gov.tr/distance) %80'i ödenecektir.

Upon completion of the “forms after the mobility” the participant will be paid the rest (%20) of the grant calculated for the total duration.

“Faaliyet sonrası formlar” tamamlandıktan sonra, gerçekleşen sürelere göre hak ettiği hibenin kalan %20'si katılımcıya ödenir.