KA 107 ICM (International Credit mobility)-İKİLİ ANLAŞMALAR

 

 ÜNİVERSİTE İSİMLERİNİN ÜZERİNE TIKLAYARAK İLGİLİ ÜNİVERSİTENİN WEB SİTESİNE ULAŞABİLİRSİNİZ. 

 

Ülke  Üniversite  Bölüm Anlaşma Metni

Azerbaycan/

Azerbaijan

Bakü Devlet Üniversitesi/

Baku State University

Biyomühendislik/

Bioengineering

Azerbaycan/

Azerbaijan

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi / 

Azerbaijan Universityof Architecture and Construction

İnşaat Müh. / Civil Engineering

Çevre Müh. / Environmental Engineering

Harita Müh. / Geomatics Engineering

 Bosna Hersek/

Bosnia Herzegovina

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi /

International University of Sarajevo

Biyomühendislik/ Bioengineering

Yabancı Diller Eğitimi /

Foreign Language Education

Mimarlık / Architecture

 Bosna Hersek/

Bosnia Herzegovina

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi /

International University of Sarajevo

Bilgisayar Mühendisliği /

Computer Engineering

 Bosna Hersek/

Bosnia Herzegovina

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi /

International University of Sarajevo

Endüstri Mühendisliği /

Industrial Engineering

 Bosna Hersek/

Bosnia Herzegovina

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi /

International University of Sarajevo

Elektrik Müh. / Electrical Engineering

Mimarlık / Architecture

Bosna Hersek/

Bosnia Herzegovina

University of Sarajevo Harita Müh. / Geomatics Engineering

Cezayir / 

Algeria 

University of Biskra

İnşaat Müh. /

Civil Engineering

Dominik Cumhuriyeti /

Dominican Republic

Santo Domingo Teknoloji Enstitüsü /

Instituto Tecnologico Santo de Domingo

İşletme /

Business Administration

Dominik Cumhuriyeti /

Dominican Republic

Santo Domingo Teknoloji Enstitüsü /

Instituto Tecnologico Santo de Domingo

İnşaat Mühendisliği / 

Civil Engineering

Filistin / Palestine Al-Aqsa University

BÖTE / Computer Education

and Instructional Technologies

Filistin / Palestine Al-Aqsa University

Matematik Eğitimi /

Mathematics Education

Filistin / Palestine Al-Aqsa University Matematik / Mathematics

Güney Afrika / 

South Africa 

Cape Peninsula Teknoloji Üniversitesi /

Cape Peninsula University of Technology 

Elektrik Mühendisliği /

Electrical Engineering

Güney Afrika / 

South Africa 

Cape Peninsula Teknoloji Üniversitesi /

Cape Peninsula University of Technology 

Kontrol ve Otomasyon Müh. /

Control and Automation Eng.

Gürcistan / 

Georgia 

Gürcistan Teknik Üniversitesi / 

Georgian Technical University 

Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh./

Naval Architecture and Marine Eng.

Gürcistan / 

Georgia 

Gürcistan Teknik Üniversitesi / 

Georgian Technical University 

Biyomühendislik / Bioengineering

Mimarlık / Architecture

Hindistan / India

Hindustan Teknoloji ve Bilim Enstitüsü/ 

Hindustan Institute of Tech. and Science

Bilgisayar Mühendisliği /

Computer Engineering

Hindistan / India

Hindustan Teknoloji ve Bilim Enstitüsü/ 

Hindustan Institute of Tech. and Science

Elektrik Mühendisliği /

Electrical Engineering

Hindistan / India

Hindustan Teknoloji ve Bilim Enstitüsü/ 

Hindustan Institute of Tech. and Science

Kontrol ve Otomasyon Müh. 

Control and Automation Eng.

Japonya / Japan Chiba University

Fizik / Physics

 Kimya / Chemistry 

Mimarlık / Architecture

Malezya / 

Malaysia

University of Malaya

Makine Müh. /

Mechanical Eng. 

Malezya / 

Malaysia

University of Malaya

Biyomühendislik/

Bioengineering

Nepal / Nepal

Katmandu Üniversitesi /

Kathmandu University

Harita Mühendisliği /

Geomatic Engineering

Nepal / Nepal

Katmandu Üniversitesi /

Kathmandu University

İnşaat Mühendisliği /

Civil Engineering

Nepal / Nepal

Katmandu Üniversitesi /

Kathmandu University

Mimarlık / 

Architecture

Panama  Technoogical University of Panama

Makine Müh. /

Mechanical Engineering

Sırbistan / Serbia University of Belgrade

Şehir ve Bölge Planlama

City and Regional Planning

Ukrayna / Ukraine

National University of Life and

Environmental Sciences of Ukraine

Çevre Mühendisliği /

Environmental Engineering

Ürdün / Jordan  Yarmouk University Matematik / Mathematics